Entitats

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és un òrgan de solidaritat entre les federaciones esportives de Catalunya. Representa l’esport català dins i fora del nostre país, s’encarrega de crear debat i donar solucions als problemes propis del sector esportiu català.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya neix amb l’objectiu d’assegurar el dret a l’activitat física i esportiva de les persones i especialment dels infants. La UCEC ha treballat sempre des del convenciment que l’esport en edat escolar forma part de l’educació integral dels infants, i per això n’ha estat el màxim valedor, treballant-lo i convertint-lo amb la voluntat d’arribar a cada cop més usuaris.

UEC lluita per representar i vetllar pels interessos de l’esport català, així com promoure les condicions necessàries per a potenciar la pràctica esportiva federada, en edat escolar, esport popular i de lleure, la seva imatge i la seva presència a nivell nacional, estatal i internacional en els àmbits de la promoció, formació, competició i tecnificació, així com prestar assistència tècnica a consells esportius, clubs federacions.